Sem ve Site Optimizasyon İlişkisi

Sem ve Site Optimizasyon İlişkisi

SEM Nedir

SEM ve Site Optimizasyon  kavramları çoğu zaman karıştırılıp yanlış anlamalara sebep olmaktadır. Oysa ki bu iki kavram arasında ilişki olmasına rağmen birbiriniden farklı çalışmalardır. SEM Türkçesi arama motoru pazarlaması’dır ve seo çalışması yapılmadan belirli ücretler karşılığında reklam alınarak arama motorları sonuçlarında üst sıralarda bulunabilirliği ve yer edinmeyi hedefler. Ancak seo ise arama motorları’na uyum sağlamak ve üst sıralarda yer edinmek, bulanabilirliği artırmak için yapılan çeşitli arama motoru optimizasyonu çalışmalarını ifade eder. Artık farklı seo danışmanlığı yapan kişi veya kuruluşlar bu iki çalışmayı birlikte gerçekleştirmektedirler. Nedeni ise gerekli seo çalışmasının çoğu zaman yeterli olmayacağı veya uzun zaman kayıpları yaşatacağından sem’in kullanılmasının da artık bir ihtiyaç haline dönüşmüş olmasındandır.

Seo ve Sem’in Farkları

Seo’nun yeterli olmadığı durumlarda veya bu çalışma ile zaman kaybetmek istemeyen site ve kuruluş sahipleri kolay yöntem olan Sem’i seçerek belirli ücretler ödeyip arama motorlarında üst sırada çıkamayı bir an önce gerçekleştirmek istemektedirler. Sem’in kullanılmasının artması ile birlikte bir nevi sem ve seo savaşı da ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre seo’nun daha mantıklı olduğu savunulurken kimileri ise sem’in daha etkili ve kolay olduğunu savunmaktadır. Kimileri ise sem’in kolaya, hazıra kaçmak olduğunu belirtmektedir.Sem ve seo’nun kalıcılık konusunda farklılıkları var. Mizahi bir söylemle paran çok olduğu kadar sem ve üst sıralar, paran bittiğinde yine kürkçü dükkanı. Aslında kısmen doğru bir söylem çünkü sem’in kalıcılığını sağlamak ve üst sıralarda sürekliliği sağlamak için sürekli olarak maddi konuda ihtiyaç söz konusudur. Ancak seo’da bu durum böyle değildir.

Seo İle Kalıcılık Sağlayın

Seo çalışması her ne kadar uzun zamanlar gerektirse de maddi konuda sem’den daha avantajlı ve daha kalıcı durumdadır. Belirli bir ziyaretçi ve müşteri kitlesine ulaşmak için örneğin bir yıl boyunca sem uygulanıp reklam sağlanıp arama motorlarında üst sıralarda yer edinmek gerekir. Peki ya sonra ne olacak? Daha sonra müşteride azalma söz konusu olacağı için yedinden sem çalışması yapılacak ve yine maddi çıkış söz konusu olacak. Ancak seo çalışması için birkaç defa maddi çıkış olur ve kalıcılığı daha süreklidir. Örneğin bir yıl içerisinde bir defa seo çalışması yapılır ve bir yıl boyuca getirisi devam eder. Tabi aralıklarla seo çalışmasına devam edilir ancak sem’deki gibi sürekli maddi azalma söz konusu değildir.  Aslında iki çalışmanın da bir arada yürütülmesi makul bir çözüm olabilir gereken seo çalışmasının sonucu beklenene kadar geçen sürede sem çalışması yapılabilir. Seo  çalışması sonucu başarı yakalamaya başlandığında daha doğrusu arama motorlarında istenilen sonuçlar elde edilmeye başlandığında sem çalışması sonlandırılabilir.Yorum Yazın

Profesyonel destek için iletişime geçin. İletişim